ZGODA NA UDZIAŁ W BADANIACH NIE BIOMEDYCZNYCH WYMAGAJĄCYCH PRZETWARZANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH ZDROWIA

OCENA PROFILU PSYCHOLOGICZNEGO Z NAGRANIA WIDEO TWARZY, NAGRANIA AUDIO GŁOSU ORAZ TESTU OSOBOWOŚCI

Aby wziąć udział, musisz mieć od 18 do 90 lat. Udział w tym badaniu jest dobrowolny. Możesz zrezygnować z uczestnictwa w dowolnym momencie, zamykając aplikację lub wysyłając wiadomość e-mail na adres data@mxlabs.ai.

Wyrażając zgodę, weźmiesz udział w badaniu prowadzonym przez MX LabS OÜ z siedzibą w Tallinnie, Lõõtsa tn 8a, 11415 Tallinn, Estonia (dalej: MX Labs).

CEL: Badanie ma na celu opracowanie modelu AI, który jest w stanie oszacować profil psychologiczny na podstawie krótkiego nagrania wideo twarzy osoby, jej reakcji mimicznych, nagrania audio głosu oraz testu osobowości.

DOSTARCZANE DANE: Po wyrażeniu zgody na udział zostaniesz poproszony o uzupełnienie swojego profilu o rok i miesiąc urodzenia, wzrost, wagę oraz płeć wzięcie udziału, w kilku testach, wymagających nagrania Twojej twarzy, głosu oraz udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące Twoich reakcji na prezentowane treści oraz Twojej osobowości.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I PROCEDURY BADANIA: Nagranie wideo musi być wykonane w dobrych warunkach oświetleniowych, najlepiej w świetle dziennym. Twoja twarz nie powinna być zakryta, a w kadrze wideo nie powinno być żadnych innych twarzy. Podczas nagrywania należy pozostać możliwie jak najbardziej nieruchomo, nie wykonywać gwałtownych ruchów, nie mówić ani wykonywać innych gestów mimiki twarzy.

Całkowity czas badania powinien zająć około 40 minut.

Nagrania wideo i audio w postaci pliku wideo oraz pliki zawierające wypełnione kwestionariusze zostaną przesłane na serwery pod kontrolą MX LABS.

Danych tych  nie łączymy i nie przechowujemy z żadnymi innymi danymi osobowymi dotyczącymi Twojej tożsamości, np. adres e-mail.

POTENCJALNE KORZYŚCI: Uczestnicząc w tych badaniach przyczyniasz się do rozwoju cyfrowej terapeutyki (DTx) i leczenia chorób. Ponadto dostarczymy Ci niektóre, liczbowe wyniki badania (wynik testu osobowości).

WARUNKI WYPŁATY WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU BADANIA KOMERCYJNEGO: W przypadku, gdy udostępniona jest możliwość komercyjnego udziału w badaniu, warunki wypłaty wynagrodzenia dla uczestników, określa Regulamin. 

POUFNOŚĆ I PRYWATNOŚĆ:

Administratorem danych jest MX Labs, Lõõtsa tn 8a, 11415 Tallinn, Estonia.

Możesz skontaktować się z administratorem pod adresem data@mxlabs.ai

W celu zachowania najwyższego poziomu prywatności administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Stalmach Szczeszek Kancelaria sp.j. (osoba do kontaktu: Piotr Szczeszek), z którym można skontaktować się pod adresem: dpo@stsk.pl.

MX Labs („MX Labs”, „nas”, „nasz” lub „my”” chroni prawa do prywatności każdej osoby uczestniczącej w badaniu (tj. „uczestnicy” lub „ty”). Niniejsze zasady prywatności („Zasady”) określają zasady przetwarzania (tj. gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania i zarządzania) danych osobowych uczestników oraz dane, które przekazujesz lub które gromadzimy w związku z opisanymi powyżej badaniami („Zasady”). Wszystkie dane osobowe i informacje, które nam przekazujesz lub które zbieramy, będziemy nazywać w niniejszym dokumencie jako „Dane”.

Po przeczytaniu tej strony kliknij „Zgadzam się”, jeśli wyrażasz zgodę na udział.

Biorąc udział w badaniu wyrażasz zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych. Prosimy, nie bierz udziału w badaniu, jeśli nie akceptujesz niniejszych warunków badania.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Możemy przetwarzać Twoje Dane na następujących podstawach prawnych:

W celu umożliwienia przeprowadzenia badania i dostarczenia wyników badania, które obejmują szacunkowe oceny na podstawie danych, które nam przekazujesz. W takim przypadku możemy przetwarzać takie dane wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody, którą wyrażasz, zgadzając się na niniejsze warunki badania. Ogólnie rzecz biorąc, dane są niezbędne do przeprowadzenia badania. Dane służą kilku konkretnym celom, które są opisane zarówno w niniejszych warunkach badania, jak i w innych udostępnionych Ci dokumentach, takich jak opis badania powyżej. W szczególności Twoje dane mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia badania i dostarczenia Ci niektórych, liczbowych wyników badania (wynik testu osobowości). 

Będziemy przetwarzać Twoje dane tak długo, jak prowadzone będzie badanie, jednak niektóre dane mogą być przechowywane po tym okresie w celach technicznych i statystycznych. Żadne dane nie będą przechowywane, jeżeli były przetwarzane za Twoją zgodą, a Ty wycofałeś taką zgodę lub wyraźnie sprzeciwiłeś się takiemu przetwarzaniu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Jakie Dane przetwarzamy i jak je zbieramy?

Istnieją pewne dane, które podajesz nam dobrowolnie, takie jak dane wymagane do zarejestrowania się w badaniu. Takie dane obejmują rok i miesiąc urodzenia, wzrost, wagę oraz płeć.

Niektóre dane mogą zostać pozyskane podczas przeprowadzenia badania. Takie dane obejmują: wizerunek, morfologię twarzy, reakcje mimiczne, głos, pracę serca, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach, zarejestrowane przez urządzenie. Takie dane są używane w celu analizy profilu psychologicznego uczestnika badania. 

Niektóre z podawanych danych, dotyczące Twojego zdrowia będą przez nas traktowane jako dane szczególnej kategorii i mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą, którą wyrazisz biorąc udział w badaniu. 

Dane zbierane automatycznie są nam niezbędne do technicznej obsługi badania. Jeśli chcesz, aby takie dane nie były zbierane, nie powinieneś brać udziału w badaniu. Jeśli już to zrobiłeś, zapoznaj się z rozdziałem „Czy możesz mieć wpływ na przetwarzanie swoich Danych?” poniżej.

W żadnym wypadku nie przetwarzamy żadnych specjalnych kategorii informacji, takich jak informacje o Twojej rasie, religii, poglądach politycznych lub przekonaniach filozoficznych, preferencjach seksualnych lub orientacji, ani żadnych informacji podobnych kategorii. Nie wymagamy od ciebie podawania takich informacji i nie zbieramy ich automatycznie.

Kiedy gromadzimy niektóre dane, nie znamy wieku uczestnika. Udział w badaniu jest zabroniony dla uczestników, którzy nie ukończyli 18 (osiemnastu) lat. Jeśli dowiemy się, że nieumyślnie zebraliśmy dane od młodszego uczestnika, podejmiemy uzasadnione kroki w celu niezwłocznego usunięcia takich danych osobowych z naszych rejestrów.

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?

W naszej organizacji Twoje dane będą ujawniane wyłącznie naszym pracownikom, którzy muszą je znać do wykonywania swojej pracy i będą podlegać ścisłym zasadom poufności. Możemy ujawnić Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym (firmom kontrolowanym przez MX Labs) i ich personelowi oraz placówkom medycznym biorącym udział w badaniu.

Możemy wykorzystywać strony trzecie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. 

Czy możesz mieć wpływ na przetwarzanie swoich Danych?

W dowolnym momencie możesz poprosić nas o dostęp do Twoich danych. Możesz również zażądać usunięcia swoich danych, ograniczenia swoich danych lub wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie twojej zgody, możesz wycofać taką zgodę w dowolnym momencie.

Pamiętaj również, że udział w badaniu wymaga przetwarzania Twoich danych w sposób opisany w niniejszym dokumencie. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie swoich danych, powinieneś zaprzestać udziału w badaniu. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych, zażądasz usunięcia danych lub zażądasz zaprzestania przetwarzania Twoich danych, w wyniku czego możesz nie być w stanie (w zależności od rodzaju danych i etapu badania) uzyskać jakichkolwiek wyników Badania.

Twoje dane mogą być przenoszone na Twoje żądanie, jednak możliwość ich przenoszenia może być technicznie ograniczona.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone lub zostały naruszone zasady przetwarzania danych, masz prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego. Domyślnym organem dla tej skargi jest Dyrektor Generalny Inspektoratu Ochrony Danych w Estonii, jednak możesz również złożyć skargę do dowolnego innego organu ochron danych osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej. 

Wszelkie prośby dotyczące Twoich danych należy kierować na adres: data@mxlabs.ai.